Piotr Antoniak

Piotr Antoniak

Od przeszło 25 lat jestem psychologiem pracującym w kontakcie bezpośrednim. Moje doświadczenie zawodowe skupia się wokół osób, które przeżyły w swoim życiu zdarzenia traumatyczne.  Wielokrotnie byłem świadkiem jak życie bez dokuczliwych skutków traumy jest możliwe. Dbam o swój rozwój poznając metody służące skutecznej pracy z traumą. Obecnie wykorzystuję podejścia zorientowane na ciało oraz układ nerwowy, skąd płynie większość dokuczliwych objawów, z którymi nie może uporać się osoba po traumie. Moją rolą jest towarzyszenie i wspólne szukanie zasobów by pomóc ciału i układowi nerwowemu przywrócić utraconą zdolność samoregulacji. Od początku swojej pracy korzystam z  regularnej superwizji.

Uprawnienia zawodowe:

– specjalista psycholog kliniczny – decyzja Ministra Zdrowia nr 440/09

– certyfikowany praktyk metody Somatic Experiencing – certyfikat Nr. EASE PLITP18003 Somatic Experiencing Practitioner (SEP)

– certyfikowany praktyk metody SOMA Embodiment – certyfikat Nr. 003/2010

– certyfikowany praktyk metody EMDR – I i II poziom szkolenia pracy z traumą certyfikowany przez EMDR Europe

– wstępny kurs kształcący umięjętności Focusingu zorientowanego na relacje wewnętrzne, The British Focusing Association

https://piotrantoniak-terapia.pl/