EFT to metoda pracy z parą skoncentrowana na emocjach. Jej twórczynią jest Sue Johnson w oparciu o badania na temat teorii przywiązania. Celem tej pracy jest przede wszystkim dotarcie, przeżycie, zrozumienie i komunikowanie partnerowi/ce swoich emocji i potrzeb. Ważnym elementem terapii jest również uczenie się słuchania drugiej osoby, kiedy się dzieli swoimi przeżyciami i zauważania, jak podejmowane zachowania i działania wpływają na funkcjonowanie związku.  Terapia obejmuje: zauważanie negatywnych wzorców zachowań i rozpoznawanie ich na funkcjonowanie w związku; budowanie poczucia bezpieczeństwa,  wyrażanie emocji i potrzeb oraz ujawnianie wrażliwych części swojego Ja; budowanie nowych wzorców więzi i okazywania miłości.

Opracowanie: Alicja Długołęcka

Metodą pracuje: Alicja Długołęcka