Czas pandemii zmienił wiele w naszym życiu, zarówno na poziomie zbiorowym jak i indywidualnym. To co wydawało się „naszym stabilnym światem”, okazało się szybko i nieprzewidywalnie zmieniającą rzeczywistością. Tempo przemian jakim podlegamy czasami przekracza możliwości dostosowania, co może powodować nasilenie lęku, zmiany nastroju, agresywność lub wycofanie, trudności relacyjne, zaostrzenie symptomów w ciele, poczucie pustki i inne trudne doświadczenia na poziomie indywidualnym jak i całego systemu rodziny. Naszą rezyliencję, czy elastyczność i zdolność podążania za zmianą, znacząco wzmacnia empatyczna, uważna i czuła obecność drugiego człowieka.
Zapraszamy do naszego ośrodka „Radość Bycia”. Pracujemy psychologicznie w kontakcie bezpośrednim w gabinecie jak i zdalnie.